Tags: Pinokyong Loro

Ni EDEN BRILLO Ang loro sa palasyo Talak nang talak ng kung anu-ano. Kanta nang kanta, Kahit wala sa tono. Sunud-sunuran sa amo, Bahag ang buntot, Nilunok ang itlog, ‘Di na iniinda ang kabulukang pinasok. Ang loro, Kinatuwaan ng mga tao. Labing-anim, Nabulid ng lokong ibong sinungaling. Labing-anim, ngising aso. ‘Pagkat ramdam ang mahal ng…