Tags: martial law

Galit at pag-ibig sa paggunita ng Batas Militar

Tunay na may batayan ang kolektibong galit na dapat na nararamdaman ng mga mamamayan. Pero pinipilit ng mga nasa kapangyarihan na huwag gunitain ang nakaraan sa makatotohanang paraan. Una, mahalagang alyado ng mga Duterte ang mga Marcos. Ikalawa, pinipilit sikilin ang kultura ng aktibismo ng kabataan. Ikatlo, binabago ang interpretasyon ng kasaysayan sa kabila ng hindi maipagkakailang datos, partikular ang pagpapalayas sa mga Marcos sa Malakanyang sa pamamagitan ng pag-aalsa ng mga mamamayan noong 1986.

Resistance, unity and hope: A look-back at the year 2018

Lets’ take a brief review of the events and actions that shaped the year 2018. It was undoubtedly a year of fierce resistance, unity and unshakeable hope. We pay tribute to all those who made sacrifices in defense of our rights and freedoms. We celebrate the big and small victories in our never-ending fight for change. We note the huge challenges we face under a regime of tyrany. We stand firm knowing that the people remain our source of hope and strength.

Is martial law extension constitutionally justified?

Upon President Duterte’s behest, the Senate and the House in joint session last Wednesday voted to again extend martial law and suspend the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao. This third extension will remain until December 31, 2019. The vote was 235 yes, 28 no, 1 abstention. No doubting…

People’s response to mining plunder

The people’s armed defense of their lands and national patrimony has been a recourse that must be recognized and respected in the context of deep-seated historic injustices and brutal suppression. The revolutionary armed movement in the Philippines led by the CPP-NPA-NDFP has maintained a strong opposition to destructive large-scale mining operations.