Tags: Longhino

NI JOI BARRIOS Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 7, March 16-29, 2008 Longhino, Longhino! Sundalo kang Romano. Ikaw na pumukol ng sibat, Sa tagiliran ni Kristo, Pagkat nais matanto Kung ang hininga niya’y Tuluyan nang napugto. Ikaw na bulag, Ngunit sa tilamsik ng dugo, Ay nakakita ng liwanag. Ay, Longhino! Ngayo’y Semana Santa na…