Tags: Facebook

ROOT ACCESS Rick Bahague Bulatlat.com Mahigit 37M na ang mamamayan na gumagamit ng internet sa bansa. Sa kabila ng pupugak-pugak na mobile internet 63% sa kanila ang subscribers nito at gumugugol ng apat na oras sa social media. Facebook ang nangungunang online social media network at 34 milyon sa mga gumagamit ng internet ay matatagpuan…

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Sa ngayon, may paninindigan na ang Facebook users sa bagong feature sa format ng personal wall—ang timeline. May mga kaibigang lumipat na sa timeline dahil ito naman daw ang inevitable. Mayroon din namang ayaw pa, naninindigan ng pagbawas sa kooptasyon sa mismong plataporma ng Facebook. Iba ang format ng timeline: may…

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Sa panahon ng graduation, may dalawang kaso na ginamit ang Facebook account ng mga estudyante ng mga Katolikong high school para parusahan ang mga ito dahil sa mga litratong naka-post na hindi sumasang-ayon sa moralidad ng mga high school. Ang parusa, hindi sila papayagang magmartsa dahil nilabag nila ang mga polisiya…

By INA ALLECO R. SILVERIO
After watching the video, which was widely circulated on Facebook, many expressed shock and outrage, denouncing the Armed Forces of the Philippines as human-rights violators, while others simply commented how difficult it is to look at the video and not cry with anger.

Ni GLENN FORD B. TOLENTINO Nakaprograma tayong isilang ng sistematikong matris ng kompyuter dito sa google earth. Binibinyagan tayo sa ngalan ng yahoo, twitter o facebook [Walang lalabag sa atas ng eletronika] Mga sanggol wari tayong inaaral ang ligoy-propaganda ng unang hakbang sa hinaharap? Ginagagap natin ang lingguwaheng inaalok ng Kapitalismo sa loob ng laboratoryo.…