Tags: ABS-CBN franchise

First Person | Ang araw na kami’y nawala sa ere

Habang pinagninilayan ko ang mga pangyayaring ito, marahil ay bahagyang natalo ang mga Lopez ngunit mas malaki ang pinsala nito sa mga sambayanang Pilipino kasama kaming ilang libong empleyado. Ito ay dahil sa pinagdamutan na sila ng estado na makakuha ng libangan at impormasyon sa panahon na may kinakaharap na krisis ang ating bansa, lalo na sa mga komunidad na tanging ABS-CBN lang ang napapanood nila sa pamamagitan ng analog broadcast.

Philippine media as a casualty of the COVID-19 pandemic

The shutdown of ABS-CBN is the biggest attack, so far, on the Philippine media since the pandemic. By ALYSSA MAE CLARIN Bulatlat.com MANILA– Two days after the Word Press Freedom Day, the Duterte administration shut down ABS-CBN, the largest broadcasting company in the Philippines. The National Telecommunications Commission (NTC) issued a cease and desist order…

11 questions on press freedom under Duterte

Ending impunity entails collective action and the resolve to change the oppressive social system that engenders culture of impunity. We’re definitely not there yet but there are efforts to do so. There is no clear timeline as to when this can be achieved as it depends largely on the victory of the people’s movement, not just the journalists and news media organizations acting as a small sector.

Groups urge Congress to uphold democracy

By REIN TARINAY Bulatlat.com MANILA – Progressive organizations held protest actions in front of House of Representatives calling on legislators to uphold democracy, March 10. The Lower House held hearings on anti-terror bill, proposed mandatory military training for high school and college students, and bills on the renewal of ABS-CBN franchise. Bagong Alyansang Makabayan maintained…