Category: Poetry

Ni RICHARD R. GAPPI Kung tayo’y mga pulo na pinalilibutan ng tubig, sino ang nagdurugtong; ang tulay na tila dila na nagtatawid at nagtatahi sa mga pagi-pagitang kuwento, pira-pirasong alamat at pinakabagong balita sa bawat pantalan at istasyon na nililisan at dinadaungan? Hindi ba’t ang mga mangingisda? Sapagkat kabisado nila ang talasik ng alon sa…

Ni RENE BOY ABIVA Halos araw-araw kung tipunin ng dibdib ng langit ang sumisilakbong alyenasyon ng bakal na mundo; halos gabi-gabi’y nais niyang pakawalan ang mga pumailanlang na tibok ng puso at hininga na mula sa bunganga ng mga dukha sa lupit-bangis-lalim ng dilim na animo’y lalamunan ng nilulumot-inaamag na balon; at walang sandali na…

Dugo Sa Bukang-Liwayway

Ni RENE BOY ABIVA (Para sa Negros 14) Pinakawalan ni Haring Sauron ang higit isandaan sa pinakamakamandag-pinakawalang puso’t kaluluwa niyang sahurang mamamatay tuwing kinsenas-katapusan sa payak-pobreng lupain ng mga magsasaka ng Canlaon, Manjuyod, at Santa Catalina habang ang buong mundo’y tahimik na inuugoy sa kama na yari sa hinabing hibla at tinik ng makahiya; at…

Ni R.B.E. ABIVA Anong kapit-tigas sa pagkakalapat ang kanilang mga labi; anong lamlam ng kanilang mga mata na wari’y tahanang walang laman o naghihingalong sinag-araw kung dapithapon; anong higpit ang pagkakasaklot ng luma��t inaamag na rosaryo sa kanilang butuhan-payat-tuyong dibdib; at paglapat ng mabangis na anino sa suwelo ng mundo’y bumabangis din ang pagbulwak ng…

Vernal equinox

By RAYMUND B. VILLANUEVA When light and dark share time-lengths Decidiuous trees shed leaves Ticks and fleas multiply Rats scurry and mosquitoes buzz about. Now is when taps run dry And fires raze poor communities More poor people are killed and activists are jailed As the tyrant explodes like fulminated mercury And politicians hit the…

Ni RENE BOY ABIVA Pagkasapit na pagkasapit ng nanunuot sa lamig na bukang-liwayway dumating ang banda-musiko; agad nilang inayos ang kanilang hanay nang pabilog; sa gitna ang baho, tambol, at simbalo habang sa magkabilang gilid nama’y nakapuwesto ang trumpeta, trombon, at tuba; dagli nilang tinugtog ang Martsa Para sa Patay ni Saul; at nangagsimulang gumapang…

  Ni PHILIP M. JAMILLA bata, bata, patanong anong oras na ba? ‘di mo ba narinig ang mga balita? anong bilin ni inay? umuwi ka ng maaga, ‘wag ka nang pasaway at tumambay diyan sa kanto. magsuot ka nga ng sando kung ayaw mong matangay, ‘wag ka nang pasaway, ‘wag ka nang maghintay sa labas,…

Siyam na Sigaw ng Katarungan

Ni ROMMEL PIPOY LINATOC Isa, ang deka-dekadang kasaysayan ng KAGUTUMAN Dalawa, pang-aalipin at kalabisan Tatlo, panginoong nagpapasasa sa TUBO Apat, punglo ng mga berdugo Lima, mga balitang mapanlinlang Anim, pangdarahas sa LUPANG pinagyaman Pito, mga tsinelas na duguan at pamilyang iniwan Walo, mga buhay na siniil at kinitil Siyam, mga kaluluwang sumisigaw ng KATARUNGAN!!!