Category: Other Stories

Disastrous disaster capitalism

What this is, in simple terms, is disaster capitalism: the commodification of crisis in order to generate greater profits. What others would call “supply and demand” is actually sellers preying on fear, anxiety, and sometimes even safety in order to generate profit. By JUSTIN UMALI Bulatlat.com Crises are always unpredictable regardless of preparation. The current…

Sining ng Oportunismo at Hamon ng Paglubay sa Kamangmangan

Ang sining ng oportunismo tulad ng sining ng realismo ay pagtatanghal ng tunay at pang-araw-araw na buhay. Ang pagtatanghal ng sining ng oportunismo ay pag-akda at reproduksiyon ng pasismo. Isang hamon ito sa mga artista at manunulat upang lubayan ang rebisyonismong pangkasaysayan at kamangmangan. Ni ABET UMIL Bulatlat.com Nagagamit ni Brillante Mendoza ang kasikatan niya…

Wife of political prisoner decries inhumane treatment

By 3 p.m., Badayos finally got inside the inspection area. Two female jail guards asked her to lift her shirt and she was frisked from the breast down. She was then asked to pull her pants and underwear down to her knees. She was instructed to bend forward and hop three times. One of the guards placed a mirror between her legs and asked her to emit a cough. It was only then she was allowed to go.

The books I read in 2019

1. Blow-Up and Other Stories by Julio Cortázar, Paul Blackburn (Translator). Unfamiliar, intriguing, but creative narratives and plotlines. Stories about madness, compassion, and complexity of modern living. 2. Smaller and Smaller Circles by F.H. Batacan. The first few pages are surreal, apt description of Payatas. A crime novel, page-turner, and a rare look into the…

Sunod: bagong henerasyon ng genre ng gulantang at kilabot

Swak ang tagpuang pampanahunan ng Sunod. Nakapeg ang epekto ng pagbabawal sa pagsasalita ng Wikang Filipino sa araw-araw na danas sa kasalukuyang modernidad ng mga bagets, senior citizen at burgis na estadong tagapangasiwa ng lipunang Pilipino. Lingid sa dilim ng pelikula ang kaugnayan nito sa nakaprogramang pabukakà na kabuhayan ng 13 milyong transnasyonalisadong OFW. Sa…