Make Amazon pay

The growth of CEO Jeff Bezos’s astronomical wealth — up $100 billion since March, now surpassing that of any other human in history — is directly proportional to Amazon’s human and environmental costs: his corporation mistreats its workers, wrecks the climate, and undermines the public institutions underpinning our democracies along the way along the way.

ni Mark Angeles Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip Nang direkta sa mata ng bagyo. Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo. Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik, Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin. Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga hindi makahingi…