Pagtatalo sa legado

(Pamamaalam kay Mandela)

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA
Bulatlat.com

Nagpapasalamat ako
Sa iyong paglaya mula sa karamdaman
Sa panahong hindi makatayo, makalakad, makasayaw
Sa walang patid na pag-aalala ng pamilya, ng iyong bayan, ng sangkatauhan
Ikaw na rin ang nagsabing ayaw mong pinagkakaguluhan

Ikinagagalak ko
Na yumao ka sa petsa ng aking kapanganakan
Ika-lima ng Disyembre’y mayroon nang dakilang kabuluhan
Noon naging ganap ang iyong pagiging alamat
Nailuklok sa panteon ng mga di-pangkaraniwan .

Ipinangangamba ko
Ang ngayo’y pagkakahon nila sa iyo
Hindi sa kabaong, kundi ng iyong legado
Anti-rasista ka nga lang ba, repormista’t pasipista
At hindi gerilya, rebolusyonaryo’t komunista?

Ilan kaya sa mga dyaryo at dayong gubyerno
Na ngayo’y nagkakadarapa sa pagpaparangal sa iyo
Ang bukod sa amining ika’y naging armado
Ay sabihing ang digmaang mapagpalaya’y wasto?
Syanga pala, silang nagbansag sa iyong terorista’y sino?

Sino naman silang iyong mga tunay na kaibigan:
Di ba’t sina Walter Sisulu, Ruth First, Joe Slovo, Chris Hani?
At sino ang iyong mga itinuring na dakilang huwaran:
Di ba sina Mao Tse Tung, Che Guevarra, Ho Chi Minh, Fidel Castro?
Mandela, nauna na nilang inililibing ang iyong tunay na katauhan

Ngunit amin ka, Mandala, dakilang matanda
Ng iyong bayan, ng buong inaaping sangkatauhan
Mayroon mang sa aming bahagyang nagulumihan
Sa ilang patakaran ng iyong mapanghasing pamahalaan
Di marapat itong bumahid sa iyong kadakilaan

At sino kaming nangangarapatang magparatang
Maihahambing na ba kami sa iyong ambag
Batid na ba namin ang lahat ng nagdaang kapasyahan
Unawa na ba namin ang bawat mong hangad?
Ah, kaming walang natutunan sa iyong kaamuan

Ang madaling magtakwil ay higit na kahabag-habag
Na kapwa sukab si Mandela, gayun din ang humahanga
Dagli kang isuko sa kaaway, kabilang ka raw nila
At ang dakilain ka’y tandisang kahibangan.
Patawarin mo silang tinaguriang Kasama pa naman

May nagtatagumpay na puhunan lamang ay tapang
Subalit may humahakbang din sa pananagumpay dahil mapagtiyaga
Hindi padaskol kung magpasya, pilit umuunawa
Hindi ba’t ito ang aral ng iyong pakikibaka?
Dapat itong tandaan, o tuluyan ka nang mawawala

-4:48 n.h.
13 Disyembre 2013
Lungsod Quezon, Pilipinas

()

Share This Post