‘Solusyon’ ng Pamahalaan sa Pagtaas ng Presyo ng Langis

May mga ginagawa naman ang pamahalaan para bigyang-solusyon ang sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ang tanong lang siyempre ay kung sapat ba ang mga ito para makatulong sa mga tao.

NI DANILO ARAÑA ARAO
Konteksto / Pinoy Weekly
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 15, May 18-24, 2008

May mga ginagawa naman ang pamahalaan para bigyang-solusyon ang sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ang tanong lang siyempre ay kung sapat ba ang mga ito para makatulong sa mga tao.

Una, mayroon pa ring discount na ibinibigay ang ilang istasyon para sa PUVs (public utility vehicles) na bumibili ng diesel. Pangalawa, may pansamantalang pagbabawas o pagtatanggal ng taripa sa inaangkat na krudo at produktong petrolyo na isinagawa kahit noon pang administrasyon ni Estrada para subuking pababain ang halaga ng mga nasabing imported na produkto. Pangatlo, may malawakang panawagan ang pamahalaan para magtipid ang mga tao sa kanilang kinokonsumong produktong petrolyo.

Kung susuriin ang datos mula sa DOE (Department of Energy), karamihan sa mga istasyong nagbibigay ng P1.00 discount sa diesel para sa PUVs ay nasa Metro Manila at iba pang urban areas. Noong Pebrero 2008, ang mga istasyong nagbibigay ng discount sa PUVs ay 1,074, na kung saan 382 (36 porsiyento) ay matatagpuan sa Metro Manila; 528 (49 porsiyento) sa iba pang bahagi ng Luzon; 64 (6 porsiyento) sa Visayas; at 100 (9 porsiyento) sa Mindanao.

Lumalabas na 85 porsiyento ng mga istasyong ito ay nasa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. At kailangan nating tandaang sa ilalim ng deregulasyon sa downstream oil industry, walang makakapigil sa mga kompanya ng langis kung sakaling bawiin nila ang discount na ito. Kakaunti na nga ang mga istasyon sa Visayas at Mindanao, hindi pa sigurado kung hanggang kailan ang discount na sinasabi ng mga drayber na lubha pang napakaliit.

Sa ilalim ng RA (Republic Act) No. 8479 na batayan sa deregulasyon sa downstream oil industry, ang taripa sa inaangkat na krudo at produktong petrolyo ay nasa tatlong porsiyento. Tinatawag itong ad valorem tax dahil ang pagsingil ay batay sa halaga ng bahagdan ng volume ng mga inangkat. Sa administrasyon nina Estrada at Arroyo, pansamantalang tinanggal o binawasan ang buwis na ito para makatulong sa pagpapababa ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Nakapagtatakang napag-iisipang suspendihin o bawasan ang ad valorem tax samantalang ang 12 porsiyentong VAT (value-added tax) sa mga produktong petrolyo ay ayaw tanggalin ng mga nasa kapangyarihan sa kabila ng malawakang panawagan para dito. Ang suspensiyon ng ad valorem tax ay dapat na magresulta