Longhino

NI JOI BARRIOS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 7, March 16-29, 2008

Longhino, Longhino!
Sundalo kang Romano.
Ikaw na pumukol ng sibat,
Sa tagiliran ni Kristo,
Pagkat nais matanto
Kung ang hininga niya’y
Tuluyan nang napugto.
Ikaw na bulag,
Ngunit sa tilamsik ng dugo,
Ay nakakita ng liwanag.

Ay, Longhino!
Ngayo’y Semana Santa na naman
Sa aming bayan.
Masdan ang mamamayang ipinapako
Sa krus ng kahirapan.
Duguan ma’y di bulag,
Pagkat nais ay katotohanan,
Sibat ang katulad,
Sugatan ngunit sumusugat.

Longhino, Longhino!
Taumbayan kaming
Di na makasapat ang milagro.
Laon nang tumilamsik ang dugo,
Laon nang di makasapat ang sibat,
Laon nang naghahanap,
Naniningil ng hustisya,
At ngayong Semana Santa,
Bumabangon kami’t nabubuhay,
Hiningang di mapupugto!
Handang ipaglaban
Ang matwid at tutuo!

(Bulatlat.com)

Si Joi Barrios ay kasapi ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at kabilang sa sa nahirang na Ten Outstanding Women in the Nation’s Service (TOWNS) noong 2004.

Share This Post